ผู้ปกครอง สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน (User) ด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
รหัสผ่าน (Pass) ด้วยวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา เช่น 19/12/2530

ชื่อผู้ใช้งาน :
 
รหัสผ่าน :
 
    เข้าสู่ระบบ :
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี