• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15287 4690 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามงบประมาณรายจ่ายฯ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ฝบ. หน.งานพัสดุ
15286 4692 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ สำนักนโบายแผนและการอาชีวศึกษา ฝบ.หน.งานอาคารฯ
15285 4687 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง พัสดุ
15284 4731 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอให้สถานศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณสิ่งก่อสร้างฯ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ฝบ. หน.งานพัสดุ
15283 4736 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก การประเมินกองลูกเสือวิสามัญฯ ประธาน อศจ.ตาก ฝพ.หน.งานกิจกรรม
15282 4686 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝบ. หน.งานพัสดุ
15281 2463 2013-12-11 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำรถเข้าซ่อม นายอานันต์ เตจะติ หน.ยานยนตฺ์
15280 4683 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายและแผน รองฯ4ฝ่าย
15279 4682 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอำนวยการ ฝบ. หน.ปชส.
15278 4675 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ฝผ. ฝบ. หน.งานแผน/หน.งานการเงิน
15277 4708 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กยศ. กิจการนศ.และกิจการพิเศษ ฝพ.
15276 4707 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กยศ. ฝพ.
15275 4671 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษฯ วอศ.สุโขทัย ฝว.
15274 4672 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ. ฝว.
15273 4676 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก การายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝบ. หน.งานทะเบียน
15272 4674 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก การส่งใบสมัครการแข่งขันวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วท.ลำพูน ฝว.
15271 2474 /2473 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก รายงานการใช้ห้องสมุดและห้องอินเตอร์เน็ต นส.เบญวรรณ์ สิทธิเรือง หน.งานประกัน
15270 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก ขอสนับสนุนการจัดโครงการเดินวิ่งมินิมาราธอน ฝบ. หน.งานการเงิน
15269 4715 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในงาน "วันสัปดาห์แนะแนว" ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รองวิศาล รองสุวศิน
15268 4712 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 หน.บริหาร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140