• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15307 4773 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ หน.งานแนะแนว
15306 4772 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งของที่ระลึก สนง.กบข ฝบ. น.ส.พยุดา มาลาสี
15305 4739 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดงาน วันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฝพ. หน.งานแนะแนว
15304 4742 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและนำนักศึกษาเข้าร่วมฯ ด่วนที่สุด สนง.จัดหางานเชียงใหม่ รองฯสุวศิน
15303 4762 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสัปดาห์แนะแนวการศึกษา ด่วนที่สุด ร.ร ราชประชานุเคราะห์ ฝพ. ฝผ./หน.งานแนะแนว / รองวิศาล
15302 4767 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน หน.ปชส
15301 2443 2013-12-12 บันทึกข้อความ ขออนุญาตรายงานผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื่อเพลิง นายทวิช สวนโต หน.ช่างยนต์
15300 4659 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันการประกวดร้องเพลง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ฝพ. หน.งานกิจกรรม
15299 4664 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก นัดคณะกรรมการตรวจรับ บ.ซิโนไทยอินโนเวชั่น ฝบ.หน.พัสดุ
15298 2428 2013-12-12 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแก้ไขผลกิจกรรม นักศึกษา หน.งานทะเบียน
15297 2449 2013-12-12 บันทึกข้อความ รายงานเรืองการยืมเงินบำรุงการศึกษา งานการเงิน
15296 2450 2013-12-12 บันทึกข้อความ สรุปยอดบำรุงการศึกษา งานการเงิน
15295 2475 2013-12-12 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้าแนะแนวศึกษาโรงเรียนบ้านหนองโค้ง งานแนะแนว
15294 2476 2013-12-12 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแบบยืนยันค่าครองชีพ การกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานแนะแนว
15293 2419 2013-12-12 บันทึกข้อความ แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบคำร้องรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา นางสาวอภิวันท์ จักรคำ
15292 2267 2013-12-12 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์ หน.งานบริหาร
15291 2407 2013-12-12 บันทึกข้อความ ขออนุญาตซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำโครงเหล็กติดป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ นายศุภเกียรติ หน.พัสดุ
15290 2440 2013-12-12 บันทึกข้อความ ขอมอบเงินทุนมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ งานแนะแนว
15289 4684 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งกติการและใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ฝว.ฝบ. หน.งานกิจกรรม
15288 4678 2013-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอขยายเวลาโครงการประกวดวดภาพและประกวดเขียนเรียงความ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝว.ฝบ. หน.ปชส.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140