• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15328 4781 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งผลการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.ชม ฝว.ฝพ./หน.งานกิจกรรม
15327 4793 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมจัดทำแผนการฝึกสอนนศ.วิชาทหาร ศูนย์ฝึกวิชาทหาร ฝพ.
15326 4805 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก แจ้งขอเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาฯ LCC ครูชยพล
15325 4755 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดประชุมวิชาการโครงการเตรียมความพร้อมของสถานศ฿กษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝผ. หน.งานประกันฯ
15324 4780 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก การเปิดสอน108อาชีพ อาชีวภาคเหนือ1 ฝว.
15323 4778 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก การประเมินงานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสถานศึกษา กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษฯ ฝพ.หน.งานกิจกรรม
15322 4800 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินนักเรียนฯ อศจ.ชม รองฯสุวศิน หน.งานสวัสดิการ
15321 4801 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอบริจาครถ บจก.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979 รองฯสุรศักดิ์ /หน.งานบริหาร
15320 4741 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม ฝพ.
15319 4740 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก อนุญาตนำลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล สนง.ลูกเสือเขต1 ฝพ.
15318 4777 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ ร.ร.สารภีพิทยาคม หน.บริหาร
15317 4809 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งแบบขอรับการประเมินนักศึกษาฯ LCC คณะกรรมการประเมินฯ
15316 4747 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก การสมัครแข่งขันวงดนตรีฯ วสช.พิษณุโลก ฝพ.หน.งานกิจกรรม
15315 4746 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่ในงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา วท.นครนายก รองฯสุวศิน
15314 4746 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่ในงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา วท.นครนายก รองฯสุวศิน
15313 4746 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่ในงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา วท.นครนายก รองฯสุวศิน
15312 4777 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ ร.รสารภีพิทยาคม หน.บริหาร
15310 4768 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รองฯ4ฝ่าย บุคลากรทุกท่าน
15309 4768 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รองฯ4ฝ่าย บุคลากรทุกท่าน
15308 4774 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการโครงการฝึกอบรมป้องกันบรรเทาอัคคีภัยฯ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองฯสุรศักดิ์ /หน.งานอาคาร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140