• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15348 4821 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน วกช.บางประกง ฝบ.หน.งานการเงิน
15347 4820 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดที่พักผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ฝพ.
15346 4818 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ซ่อมพัดลมของหมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ฝว. หน.แผนกไฟฟ้า
15345 4806 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาบัญชีกลาง สำนักอำนวยการ ฝบ. หน.บัญชี
15344 4753 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก สำรวจการมาปฏิบัติหน้าที่และที่พัก กรรมการการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ วท.ลำปาง รองฯสุรศักดิ์ หน.บริหาร
15343 4802 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งผลการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน วกช.ฝาง หน.งานกิจกรรม
15342 2493 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำนศ.เข้าร่วมพิธีเปิดงานและนำนักศึกษาเข้าร่วมนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ งานแนะแนว
15341 2415 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขอส่งรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานรายวิชาโครงการ นางกุลนันท์ ขามะวัน
15340 2439 2013-12-14 บันทึกข้อความ สรุปรายงานการประชุม นางสุจิตรา
15339 4816 2013-12-13 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนวัดจัดงานโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฝผ.หน.งานวิจัยฯ
15338 4816 2013-12-13 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนวัดจัดงานโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฝผ.หน.งานวิจัยฯ
15337 4816 2013-12-13 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนวัดจัดงานโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฝผ.หน.งานวิจัยฯ
15336 2492 2013-12-13 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกค่าจ้างอยู่เวรยาม วท.สารภี หน.งานการค้า
15335 2490 2013-12-13 บันทึกข้อความ ขออนุญาตไม่มาปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี รายชื่อดังแนบ
15334 4769 2013-12-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาจำหน่ายในงาน มหกรรมของขวัญฯ วอศ.ภาคกลาง3 รองฯ4ฝ่าย
15333 2491 2013-12-13 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำเสนอข่าสารประชาสัมพันธ์ นายอมรินทร์ หน.บริหาร
15332 4662 2013-12-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบต.สัฐจร ที่ว่าการต.ท่าวังพร้าว ฝพ.หน.ความร่วมมือฯ
15331 4774 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองฯสุรศักดิ์
15330 4798 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก เลื่อนวันจัดงาน วท.ฉะเชิงเทรา ฝว.
15329 4757 2013-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางด้านบัญชีระดับ ปวช. ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฝว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140