• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15368 2480 2013-12-14 บันทึกข้อความ รายงานการประชาสัมพันธ์แนะแนว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 งานแนะแนว หน.ทะเบียน หน.งานพัฒนาหลักสูตร
15367 2481 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้าแนะแนวศึกษาโรงเรียนบ้านม้า หน.งานแนะแนว
15366 2479 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้าแนะแนวศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว หน.งานแนะแนว รองฯวิศาล
15365 2500 2013-12-14 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม รองฯสุรศักดิ์ หน.งานการเงิน หน.งานบัญชี หน.งานพัสดุ
15364 2496 2013-12-14 บันทึกข้อความ รายงานการประชุม นางสุจิตรา อมรสุวรรณ
15363 2501 2013-12-14 บันทึกข้อความ รายงานการใช้ห้องสมุดและห้องอินเตอร์เน็ต นางสาวเบ็ญจวรรณ์ หน.ประกันฯ
15362 2482 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นายศุภเกียรติ หน.งานการค้า
15361 4808 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝพ. หน.งานกิจกรรม
15360 4807 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือฯ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ฝพ. หน.กิจกรรม
15359 4815 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบต.สัญจรประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ทำการต.ท่าวังพร้าว ฝพ. หน.งานความร่วมมือ
15358 4811 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ พ.ส.น.อ. ภาคเหนือ วท.ตาก
15357 2414 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขอส่งมอบงานในความรับผิดชอบ วิยะดา คงแก้ว
15356 4817 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก เลื่อนวันจัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีว สำนักความร่วมมือ รองฯ4ฝ่าย
15355 4830 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ฝพ. หน.แนะแนว
15354 4831 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งยอดรายการหักเงินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฝบ. หน.การเงิน
15353 4829 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการต้อนรับ นายอำเภอสารภี อ.สารภี รองฯ4ฝ่าย
15352 4828 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งยอดหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ ฝบ. หน.งานการเงิน
15351 4827 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเตรียมความพร้อมตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก แขวงการทางเชียงใหม่ รองฯสุวศิน
15350 4823 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการองค์การวิชาชีพ วท.พะเยา ฝพ.
15349 4822 2013-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเลื่อนการร่วมบริจาคของขวัฐปีใหม่ ในงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา วท.นครนายก รองฯ4ฝ่าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140