• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15390 2502 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเข้าแนะแนวศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30พร้อมเบิกค่าเบี้ยในการเดินทาง งานแนะแนว
15389 2509 2013-12-16 บันทึกข้อความ แจ้งรายชื่อและจำนวนครูผู้ควบคุมและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นายวิทยา หน.บุคลากร
15388 4834 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝบ.หหน.พัสดุ
15387 4837 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก หนังสือเชิญประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว อศจ.ชม รองฯสุวศิน / หน.สวัสดิการ
15386 4834 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝพ.หน.พัสดุ
15385 4835 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล สนง.ประกันสังคม ฝบ.หน.งานบุคลากร
15383 4832 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักอำนวยการ ฝว.ฝพ. หน.งานกิจกรรม
15382 4873 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานทะเบียน
15380 4825 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญท่าน คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน BOtartic Festival 2014 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฝพ. หน.งานกิจกรรม
15379 4845 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ส่งร่างกติกาการประกวดและการแข่งขันหุ่นยนต์ วท.สมุทรสงคราม ฝว.
15378 4844 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งรายละเอียดและใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วท.สุโขทัย ฝว.
15377 4841 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก การส่งใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วท.เพชรบูรณ์ ฝว.หน.แผนกอิเล็กทรอนิค
15376 4840 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาผู้ได้รับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองฯ4ฝ่าย
15375 4839 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ประการายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15374 4838 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการปฎิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู็แทนราษฎร สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝบ. หน.ปชส.บุคลากร
15373 2504 2013-12-16 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ common data set ปีการศึกษา2553-2555 นางสุจิตรา รองฯ4ฝ่าย
15372 2435 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนการเรียนหลักสูตร ปวช. นส.วิยะดา คงแก้ว
15371 2431 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขออนุมัติตารางสอน รายบุคคล หลักสูตรปวช.และปวส. แผนกช่างยนต์ และแผนกคอมพิวเตอร์ฯ นายพิเชษฐ จุลพันธ์
15370 ชฟ30 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขอแจ้งจำนวน ครูผู้ควบคุมและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นายวิทยา หน.งานวิจัย
15369 2497 2013-12-14 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเครื่องมือประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นายส่งศักดิ์ ปาผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140