• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15418 4892 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคู่มือการติตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สน.นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ฝผ./หน.งานแผน
15415 4896 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก สำรวจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Top Up OTOP ฯ วท.อาชีวศึกษาสุโขทัย ฝผ.
15414 4896 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก สำรวจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Top Up OTOP ฯ วท.อาชีวศึกษาสุโขทัย ฝผ.
15411 4895 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนนักเรียน ร.ร.วัดป่ายาง ร.ร.วัดป่ายาง น.ส.วรารัตน์ แว่นจันทร์
15410 2532 2013-12-18 บันทึกข้อความ รายงานการใช้บริการห้องสมุด น.ส.เบ็ญจวรรณ์ สิทธิเรือง
15409 2531 2013-12-18 บันทึกข้อความ รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต น.ส.เบ็ญจวรรณ์ สิทธิเรือง
15408 2529 2013-12-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตให้นักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ประจำปี 2556 หน.งานแนะแนว
15407 2533 2013-12-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาติเบิกเบี้ยเลี้ยงเข้าแนะแนวศึกษา รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว หน.งานแนะแนว
15406 2537 2013-12-18 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกกระดาษ หน.งานการเงิน
15405 2536 2013-12-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้าแนะแนวศึกษาโรงเรียนวัดหนองซิว อ.เมือง จ.ลำพูน หน.งานแนะแนว
15404 2538 2013-12-18 บันทึกข้อความ ขอรายงานค่าใช้จ่าย โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือฯ อุทัย พูลสมบัติ ผอ.สารภี
15403 722 2013-12-18 คำสั่ง อนุญาติให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ วท.สารภี
15402 4934 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบหนังสือ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี รองวิศาล รองสุรศักดิ์ หน.ทวิภาคี/หน.งานพัฒนาหลักสูตร
15401 4939 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน ฝพ. หน.กิจกรรม
15397 4886 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน.งานการเงิน
15396 4886 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน.งานการเงิน
15395 4882 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สตอ.201 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝบ. หน.งานการเงิน
15394 4886 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน.งานการเงิน
15393 4885 2013-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝพ.หน.งานกิจกรรม
15391 2503 2013-12-16 บันทึกข้อความ ขออนุญาตให้ครูเบิกภาระงานสอน นายพิเชษฐ จุลพันธ์ หน.งานหลักสูตร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140