• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15460 2541 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ น.ส.จริยา จุมภูก๋า หน.พัสดุ
15459 2541 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ น.ส.จริยา จุมภูก๋า หน.พัสดุ
15458 2542 2013-12-19 บันทึกข้อความ ขออนุมัติตรวจเช็ครถฝึกหัดขับ นายสุเมธ ใจกว้าง หน.แผนกวิชาช่างยนต์
15457 4941 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขอรับบริจาคของขวัญ"งานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ:Gift Festival" ด่วนที่สุด สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.งานกิจกรรม
15456 4947 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ฝว.
15454 4946 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก การให้โควตาศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557 วท.การอาชีพวังไกลกังวล ฝพ./หน.แนะแนว
15453 4944 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย วท.สารพัดช่างอุทัยธานี ฝว.
15452 4944 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย วท.สารพัดช่างอุทัยธานี ฝว.
15449 4938 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลและณาปนกิจศพ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รองฯ4ฝ่าย
15448 721 2013-12-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬานันทนาการ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วท.สารภี บุคลากรทุกท่าน
15447 4849 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ช่วเหลือบรรเทาทุกข์ บุคลากรทุกท่าน
15446 2534 2013-12-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าแนะแนวศึกษาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง งานแนะแนว นายยุทธภูม/นายดนพันธ์/นศ.แผนกอิเล็ก
15445 4899 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ส่ง ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ สถาบันอาชีว ภาคเหนือ4 รองฯ4ฝ่าย
15444 2535 2013-12-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมครู-บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินฯ หน.งานกิจกรรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
15443 4900 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาท วท.ตาก ฝพ
15442 4898 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา วกช.พนัสนิคม ฝว.
15441 4925 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 อศจ.ชม ฝบ.หน.งานอาคาร
15440 4924 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ฝว. ครูอนันท์
15439 4915 2013-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งผลการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน วกช.ฝาง ฝพ.
15419 727 2013-12-18 คำสั่ง อนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ งานบุคคลากร ผอ.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140