• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
15267 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก การสนับสนุนเดินวิ่งมินิมาราธอน แลตตาซอย รองสุวศิน หน.งานกิจกรรม
15266 4729 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน Fix it center สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองวิศาล รองสุวศิน
15265 4711 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก ขอสนับสนุนบุคลากรซ่อมเครื่องบำบัดน้ำเสีย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 หน.แผนกไฟฟ้า หน.งานอาคาร
15264 4724 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเตือนการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ศาลากลางเชียงใหม่ ฝพ.หน.งานกิจกรรม ครูยุทธภูมิ
15263 4726 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับแนะแนว ร.ร.บ้านป่าลาน ฝพ. หน.งานแนะแนว
15262 4705 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก อนุญาตนำลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล สน.ล฿กเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ฝพ. หน.งานกิจกรรม
15261 4704 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก การประเมินกองลูกเสือวิสามัญและผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา วท.ตาก ฝพ.
15260 4699 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฯ วอศ.สุราษฏร์ธานี รองฯ4ฝ่าย
15259 4716 2013-12-09 หนังสือราชการภายนอก แบบตอบรับแนะแนว ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ฝพ. หน.งานแนะแนว
15258 2461 2013-12-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำเงินบำรุงการศึกษาฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน นางสาวรัชนก เตชะศรี
15257 4665 2013-12-06 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ เทศบาลหนองผึ้ง ฝบ. หน.งานบริหาร
15256 2461 2013-12-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำเงินบำรุงการศึกษาฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน นางสาวรัชนก เตชะศรี
15255 2461 2013-12-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำเงินบำรุงการศึกษาฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน นางสาวรัชนก เตชะศรี
15254 4667 2013-12-06 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งกิจกรรมวันโลกกว้างฯ ด่วนที่สุด ร.ร.วัดเวฬุวัน วท.สารภี
15253 703 2013-12-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตทำงานธุรการในวันหยุดราชการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
15252 703 2013-12-06 คำสั่ง ให้บุคลากรปฏิบัติงานธุรการนอกเวลาราชการ วท.สารภี บุคลากรทุกท่าน
15251 4670 2013-12-06 หนังสือราชการภายนอก แก้ไข หมายเหตุของเครื่องยนต์เล็กเบนซิน Honda Fx-160 วท.พิจิตร
15250 4669 2013-12-06 หนังสือราชการภายนอก บัตรวิ่งมินิมาราธอนฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ฝบ.หน.งานการเงิน
15249 4681 2013-12-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดประชุมวิชาการโครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองฯวิศาล /ครูสุจิตรา /หน.งานบุคลากร
15248 4694 2013-12-06 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคเหนือ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ฝผ. หน.งานวิจัย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/24 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140