ระบบบริหารงานอาชีวศึกษา (RMS2007) วิทยาลัยเทคนิคสารภี


วิทยาลัยเทคนิคสารภี
139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
http://www.srptc.ac.th
ดูแลระบบโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี